Szerzymy edukację i integrację środowisk kulturalnych oraz sportowych

Fundacja FAMS to organizacja charytatywna, którą utworzyliśmy w Warszawie. Głównym profilem naszej działalności jest pomoc młodym, aspirującym artystom oraz sportowcom poprzez realizację opracowanych przez nas projektów szkoleniowych, a także integracyjnych. Kładziemy duży nacisk na ochronę praw i wolności człowieka, a także zapobieganie dyskryminacji społecznej. Zajmujemy się finansowaniem młodych talentów oraz szerzeniem edukacji sportowej w różnych środowiskach. Ponadto promujemy inicjatywy związane ze sportem, kulturą, sztuką i zdrowym stylem życia. Przeciwdziałamy ubóstwu w Afryce. Współpracujemy z innymi organizacjami zapewniającymi wsparcie materialne i edukacyjne osobom dotkniętym niepełnosprawnością, chorobami, biedą, głodem czy konfliktami zbrojnymi.

Malujący chłopiec

Chłopiec rzucający do kosza

Nasze cele to:

  • inicjowanie i wspieranie nowoczesnych rozwiązań w różnych dziedzinach życia społecznego,
  • walka i przeciwdziałanie ubóstwu w Afryce,
  • promocja inicjatyw związanych z kulturą, sztuką i zdrowiem,
  • propagowanie sportu i kultury fizycznej,
  • wspieranie inicjatyw edukacyjnych i prospołecznych,
  • działanie na rzecz współpracy środowisk sportowych,
  • działanie na rzecz edukacji w sporcie,
  • propagowanie zdrowego trybu życia.